SDE++ voor zon op water, een boost?

Het PBL heeft een van de SDE+-afgeleid conceptadvies voor 2020 gepubliceerd, de SDE++. Waar met de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) op basisbedrag gerangschikt wordt, vindt dit binnen de SDE++-regeling straks plaats op subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Eind dit jaar zal Minister Wiebes met een concreet besluit komen, aangaande de categorieën en bijbehorende bedragen.

Zoals in de lijn der verwachting ligt, vallen de subsidiebedragen in 2020 lager uit in vergelijking met 2019. Wat echter welinteressant is, is dat er in het conceptadvies een apart basisbedrag voor zon op water is opgenomen. Drijvende zonneparken groter dan 1 megawattpiek ontvangen een basisbedrag van 0,101 euro per kilowattuur, groter dan het basisbedrag voor zon-pv in de SDE+-najaarsronde 2019.

 

Bron: Solarmagazine

Wat kunnen wij verwachten voor de subsidie voor zon op water?

Voor ons betekent dit ook weer een stap dichterbij de doelstelling om met ‘zon op water’ een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de energiedoelstellingen voor 2030. Niet alleen wij als innovators, maar nu ook de overheden beginnen steeds meer te zien in de techniek van drijvende PV-systemen. Risico’s komen langzaam maar zeker inzichtelijk en blijken onder te doen aan de voordelen van zon op water. Daarover meer in september tijdens het Solar Plaza congres waar wij als Profloating een site visitvoor hosten in Rotterdam bij de Floating Farm.

 

 

 

 

Het gehele rapport is heir in te kijken: https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2019-conceptadvies-sde-plus-plus-2020-zonne-energie_3690.pdf